• راهبردهای فهم پدیده اسلام هراسی بر پایه شرق شناسی

  راهبردهای فهم پدیده اسلام هراسی بر پایه شرق شناسی

  اسلام هراسی عبارت از خصومت غیرمنطقی برخ ی گروه ها و جریانات غرب محور با مسلمانان است. دشمنی و خصومت مفروض به لحاظ نظری و مرجعیت فکری بر بنیادهای نظری متعدد و نوع ی گفتمان ایدئولوژیک بسیار پیچیده متکی و مبتنی است که طبما برای شناخت عمیق تر پدیده «اسلام هراسی» ناگزی راز مراجعه به منابع کلاسیک و معاصر مرنبط با آنها هستیم. در این مقاله, با گردآوری اطلاعات از مناب عکتایخانه ای معتبر و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی» به واکاوی یکی از مهم ترین مبانی نظری اسلام هراسی یعسی گفتمان «شرق شناسی» به ویژه رویکرد انتقادی ادوارد سعید به آن و نیز تاریخچهه» نعاریف وکا رکرده ای تاریخی این گفتمان, ازجمله خدمت به سیاست و استعمار می پردازیم. همچنین» نحوه تعامل قاطبه مستشرقان با اسلام و مهم ت را زآن» پیوند میان دو مفهوم اسلام هراسی و شرق شناسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. نتیجه نهایی, لزوم شناخت و بررسی انتقادی «کلیشه های شرق شناسانه» است که در سده های اخیر همواره به عنوان منبع و مرجع اطلاعاتی غربیان از اسلام و مسلمانان مورد استناد قرا رگرفته و بشوعی منضا و ریشه اسلام هراسی معاصر محسوب می شوند. برخی از مشهورترین ای ن کلیشه ها عبارتند از: عقب مانده و نوسعه نیافته, نابهنجار و منحرف» فرومایه و نازل» ثابت و یکنواخت. متحجر و متعصبء شرور و جنگ طلب, تندرو و تروریست» خشون تگرا و زن ستیز و غیره.
  ادامه ...

 • اهمیت مطالعات بنیادین و پژوهش در حوزه فراغت دینی- ملی

  اهمیت مطالعات بنیادین و پژوهش در حوزه فراغت دینی- ملی

  مصاحبه با سایت موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین
  ادامه ...

 • چرایی سواد رسانه

  چرایی سواد رسانه

  تقریر سخنرانی سید حسین شرف الدین درجمع دانش پژوهان سواد رسانه ای دوره دوم، حوزه هنری دفتر تبلیغات اسلامی قم، 97/7/5
  ادامه ...

 • آسیب شناسی برنامه های دینی رسانه ملی

  آسیب شناسی برنامه های دینی رسانه ملی

  تقریرگفت و گوی دکتر سید حسین شرف الدین بایکی از پژوهش گران صدا و سیما در 6/4/97
  ادامه ...

 • مقالات من
 • اخبار
 • گزیده اخبار
 • دین در شبکه های اجتماعی

  دین در شبکه های اجتماعی

  پاسخ های سید حسین شرف الدین به سوالات یکی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) برای تکمیل رساله ایشان(7/7/97)
  ادامه ...

 • رفتارشناسی مخاطبان دیندار در مواجه با ابعاد موسیقیایی برخی برنامه های سیمای ملی

  رفتارشناسی مخاطبان دیندار در مواجه با ابعاد موسیقیایی برخی برنامه های سیمای ملی

  رسانه های جمعی، به ویژه تلویزیون به دلیل گستردگی مخاطبان و قدرت تاثیرگذاری عمیق و نافذ، از جمله مهم ترین عوامل انتقال ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در جوامع جدید به شمار می روند. با توجه به وجود «موسیقی»، به عنوان یکی از مولفه های اصلی و جدایی ناپذیر برخی برنامه های سیمای ملی، واکنش طیف مخاطبان چنین برنامه هایی درخور بررسی است. این نوشتار، برای آگاهی از رفتار مخاطب متدین، سعی دارد با بهره گیری از روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق، رفتار مخاطب را در مواجهه با ابعاد موسیقایی سیمای ملی شناسایی، با روش توصیفی بدون هیچ گونه دخل و تصرفی گزارش کند. در نهایت، با رویکردهای خاص مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مخاطب متدین در مواجهه با آمیزه موسیقی، در برنامه های سیمای ملی به سه شیوه مقابله، همراهی مشروط و منتقدانه و رویکرد همراهی رضایتمندانه، واکنش نشان می دهد. هرچند طیف گسترده ای از مخاطبان متدین، نیز تغییری در رفتار خود نمی دهند، اما گرایش طیفی از آنها نیز در خصوص موسیقی تغییر یافته است. رسانه ملی با هدف جذب حداکثری مخاطبان، با تقلید و الگوگیری از شبکه های ماهواره ای، موسیقی کمی و کیفی را در ضمن برنامه ها افزایش داده، ترویج خوانندگی در جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.
  ادامه ...

 • جشنواره کتاب سال سبک زندگی و ضرورت آن

  جشنواره کتاب سال سبک زندگی و ضرورت آن

  متن مصاحبه:
  ادامه ...

 • چالش های ایران در فضای مجازی

  چالش های ایران در فضای مجازی

  گزیده ای از گفت و گوی دکتر سید حسین شرف الدین در نشست علمی «چالش های ایران در فضای مجازی» اسفند 1395
  ادامه ...

 • نقش رسانه ها در تقویت زمینه های فرهنگی مصرف کالای ایرانی

  نقش رسانه ها در تقویت زمینه های فرهنگی مصرف کالای ایرانی

  متن مصاحبه:
  ادامه ...

 • تبلیغ دین در رسانه

  تبلیغ دین در رسانه

  مصاحبه سید حسین شرف الدین با نشریه حریم امام (ره)
  ادامه ...

 • 		 ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم

  ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم

  معرفی کتاب:
  ادامه ...

 • علم اجتماعی بومی

  علم اجتماعی بومی

  علم اجتماعی و مشخصا جامعه شناسی بومی یا ایرانی با رویکردهای مختلف آن، عمدتا به نظام یا منظومه ای معرفتی که بررسی روشمند توصیفی، تفسیری، تبیینی، توجیهی و انتقادی مسائل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، زبانی جامعه ایران با روش های خاص را موضوع مطالعه، تحقیق و نظریه پردازی خویش قرار داده باشد، اشاره دارد. بدیهی است که این دانش در شکل ایده آل خود برغم تعلقات سرزمینی، نسبتی ارگانیگ نیز با جریان جهانی علم جامعه شناسی دارد. امکان تحقق چنین دانشی با مختصات ویژه، هر چند مورد وفاق اکثریت جامعه شناسان و عالمان علوم اجتماعی ایرانی معاصر است اما فعلیت و تحقق آن در وضعیت و موقعیت کنونی، محل بحث و گفت و گوی جدی قرار دارد. این نوشتار با روش اسنادی در صدد شناسایی دیدگاههای مختلف در این خصوص و ارزیابی تحلیلی و انتقادی آنها براساس معیارهای مالوف است.
  ادامه ...

 • تاملی برمطالعات انجام شده در حوزه آسیب های اجتماعی

  تاملی برمطالعات انجام شده در حوزه آسیب های اجتماعی

  مصاحبه سیدحسین شرف الدین با اولین ویژه نامه همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام، 26/4/97، (ص76- 79).
  ادامه ...

 • بررسی تحلیلی و انتقادی فیلم ابد و یک روز

  بررسی تحلیلی و انتقادی فیلم ابد و یک روز

  درگفت و گو با دکترشرف الدین، انعکاس یافته در سایت فیلم نوشت سینما، 19/5/1395
  ادامه ...

  • تحليلي ارتباطي از جايگاه كعبه معظّمه

   تحليلي ارتباطي از جايگاه كعبه معظّمه

   چکیده : «كعبه» مقدّس‏ترين معبد الهي است كه عمري به درازي حيات اين جهان دارد و همچون نگيني بر تارك هستي، درخشش خويش را در ظلمت ديجور اين عالم فاني استمرار مي‏بخشد. انتساب تشريعي به خالق هستي، قدمت زماني، معماري و تجديد بنا توسط پيامبران عظيم‏الشأن الهي، قبله‏گاه انبيا و اوليا مورد احترام همه امت‏ها، تجلّي‏گاه توحيد، مهبط وحي، هدايت‏گر عالميان، مايه قوام و استواري مردم، كانون امنيت و آسايش، عامل پيوند مؤمنان عالم، كانون طلوع اسلام و بعثت پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله، محل تولّد اميرمؤمنان عليه‏السلام، محل ظهور منجي عالم بشريت و كانون برگزاري مراسم عظيم عبادي ـ سياسي حج؛ برخي از برجسته‏ترين ويژگي‏هاي اين حرم قدسي است. اين نوشتار با رويكردي ارتباطي، نقش و كاركرد خانه كعبه را به عنوان محوري‏ترين كانون ارتباطات متنوع امت اسلام تحليل كرده، ظرفيت‏هاي بالفعل و بالقوّه آن را در جهت وحدت و اتحاد امت اسلام به عنوان يك راهبرد تعيين‏كننده برجسته مي‏سازد. كليدواژه‏ها:كعبه، حرم، حج، قبله، ارتباطات، امت، مناسك.
   ادامه ...

 • مقالات
 • مطالب پر بازدید

 • رفتارشناسی مخاطبان دیندار در مواجه با ابعاد موسیقیایی برخی برنامه های سیمای ملی

 • اخلاق کاربردی فراغت

 • اخلاق جهانی ضرورت جامعه جهانی

 • علم اجتماعی بومی

 • لایه ها و سطوح معنایی فیلم و سنجش تاثیرات اخلاقی آن بر تماشاگر

 • بررسی مبانی اصل عینیت گرایی و بی طرفی در اخلاق حرفه ای رسانه ها

 • سبک زندگی دینی و مصرف گرایی

 • جایگاه کانونی مؤلفه معنویت در الگوی پیشرفت اسلامی

 • اسلام هراسی در رسانه های مکتوب غربی

 • جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم

 • زمینه های روابط فرا زناشویی در ایران ؛ مطالعه موردی شهر تهران

 • راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی اینترنتی

 • مصرف گرایی در سبکزندگی مدرن و دینی

 • عوامل ساختاری بی تقوایی در شبکه های اجتماعی سایبری

 • کتاب شاخص های سبک زندگی اسلامی

 • کتاب مهمانی و میزبانی در سبک زندگی اسلامی

 • کتاب مفاهیم و دیدگاه های نظری در حوزه حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

 • کتاب مفاهیم و دیدگاه های نظری در موضوع فرهنگ و اقتصاد

 • کتاب تحلیلی اجتماعی از صله رحم

 • کتاب مطالعات مردم شناختی دین

 • کتاب تبیین جامعه شناختی مهریه

 • کتاب جامعه شناسی 1؛ سال دوم آموزش متوسطه

 • مبانی انسان شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قران

 • اربعین و سبک زندگی

 • عاملیت و ساختار در نظریه اعتباریات

 • نظريه «استفاده و رضامندى»رويكردى تحليلى ـ انتقادى

 • فراغت و تفريح در انديشة متفكران مسلمان

 • نقش عوامل معنوي در رويش و بالندگي تمدن

 • تاملی در علم اجتماعی دینی

 • کتاب سرگرمی رسانه ای: رویکرد اسلامی – ارتباطی به سرگرمی در سیمای ملی، نوشته دکتر سید حسین شرف الدین

 • سرگرمی و لهو در قرآن کریم

 • واکاوی راه پیمایی و گردهمایی اربعین

 • رسانه ملی وانتخابات

 • چیستی مساله اجتماعی و شاخص های آن(یادداشت منتشر نشده)

 • مفهوم سبک زندگی(یادداشت منتشر نشده)

 • مطالعه ميداني در خصوص مهاجران افغاني مقيم شهر قائم در استان قم

 • روحانيت به مثابه يک منبع پيام برای مخاطبان جوان

 • بازنمایی عزاداریهای محرم وصفر در سیمای ملی

 • ريشه يابي جامعه شناختي بي حجابي

 • نقش رسانه هاي جمعي در امر به معروف و نهي از منکر

 • جایگاه فراغت و تفریح در سبک زندگی اهل بیت(ع)

 • جايگاه صله رحم در سبک زندگي اهل بيت (ع)

 • اهداف اطلاع رسانی رسانه ای از دیدگاه قرآن کریم

 • نسبت میان اخلاق و آداب

 • تحليلي ارتباطي از جايگاه كعبه معظّمه

 • فریب در ازدواج از نگاه روانشناسی اجتماعی

 • مميّزى كتاب (سياست گذارى فرهنگى جمهورى اسلامى در حوزه مميزى كتاب)

 • قدرت نرم آمريكا و ايران‏

 • فرصت ها و چالش های رسانه های سایبری در پیام رسانی دینی

 • ديپلماسي فرهنگي امريکا و فرانسه

 • اشاعة نوآوری از دیدگاه قرآن کریم؛ رویکردی نو در بررسی تبلیغ دین

 • كاركرد معناسازي دين از ديد گيرتز

 • فرايند ارزيابى پايگاه هاى اجتماعى

 • دین و رسانه

 • جهاني شدن يكسان سازي يا تنوّع فرهنگي و سياست هاي ملّي

 • روش شناسي ابن خلدون

 • ارتباطات ميان فرهنگى در يك نگاه

 • جهانی شدن و فناوریهای ارتباطی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

 • رسانه ملی و سبک زندگی

 • ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

 • مرورى بر ويژگى‏هاى فرضيه و نقش آن در مطالعات تجربى

 • جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی

 • تحليل محتواي سريال مذهبي «روز حسرت»

 • تحلیل پدیدار شناختی تعزیه

 • رسانه ديني و چيستي آن (رويكردي توصيفي ـ هنجاري)

 • علامه طباطبائي و بنيادهاي هستي شناختي فرهنگ

 • رابطه عامليت و ساختار از ديدگاه علّامه طباطبائي

 • الگوي شخصيتي مرد در فرهنگ اسلامي ـ ايراني و انعکاس آن در سينما (تحليل موردي: فيلم سينمايي واکنش پنجم)

 • نقش رسانه هاى جمعى در انتقال ارزش هاى اجتماعى (با تأكيد بر رسانه ملى)

 • مكتب مطالعات فرهنگي

 • تكاپوى نظرى براى كشف مواضع هنجارى اسلام درباره سرگرمى

 • الگوي مطلوب سرگرمي در يك رسانه ديني (با تأكيد بر رسانه ملي)

 • هاليوود و توطئة اسلام هراسي با شگرد نفوذ در ناخودآگاه

 • نابرابري اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم با تأكيد بر تفسير الميزان

 • روش شناسي نظرية اجتماعي اميل دوركيم

 • سينماي ايران و ارزيابي ابعاد شخصيت مرد در آن براساس متون اسلامي

 • دین و نهاد های اجتماعی

 • تحليلي ارتباطي از جايگاه كعبه معظّمه

 • اهداف اطلاع رسانی رسانه ای از دیدگاه قرآن کریم

 • کتاب شاخص های سبک زندگی اسلامی

 • مطالعه ميداني در خصوص مهاجران افغاني مقيم شهر قائم در استان قم

 • روحانيت به مثابه يک منبع پيام برای مخاطبان جوان

 • نقش رسانه هاي جمعي در امر به معروف و نهي از منکر

 • رویکردی جامعه شناختی به موضوع سلامت جنسی(مصاحبه)

 • انگيزه طلاب ازروي آوردن به تحصيلات دانشگاهي(چاپ نشده)

 • ريشه يابي جامعه شناختي بي حجابي

 • سبک زندگی دینی و نقش رسانه های جمعی(مصاحبه)

 • بازنمایی عزاداریهای محرم وصفر در سیمای ملی

 • جایگاه فراغت و تفریح در سبک زندگی اهل بیت(ع)

 • نظام اجتماعي و فرهنگي و نحوه تعامل آنها (نشست علمی)

 • جايگاه صله رحم در سبک زندگي اهل بيت (ع)

 • علامه طباطبایی و رویکرد جامعه شناختی به دین(مصاحبه)

 • پایان نامه نویسی وکژتاب های آن(مصاحبه)

 • نقش رسانه ملی در نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف

 • چیستی مساله اجتماعی و شاخص های آن(یادداشت منتشر نشده)

 • روش شناسي ابن خلدون

 • ديپلماسي فرهنگي امريکا و فرانسه

 • تحليلي ارتباطي از جايگاه كعبه معظّمه

 • اهداف اطلاع رسانی رسانه ای از دیدگاه قرآن کریم

 • کتاب شاخص های سبک زندگی اسلامی

 • مطالعه ميداني در خصوص مهاجران افغاني مقيم شهر قائم در استان قم

 • روحانيت به مثابه يک منبع پيام برای مخاطبان جوان

 • نقش رسانه هاي جمعي در امر به معروف و نهي از منکر

 • رویکردی جامعه شناختی به موضوع سلامت جنسی(مصاحبه)

 • انگيزه طلاب ازروي آوردن به تحصيلات دانشگاهي(چاپ نشده)

 • ريشه يابي جامعه شناختي بي حجابي

 • سبک زندگی دینی و نقش رسانه های جمعی(مصاحبه)

 • بازنمایی عزاداریهای محرم وصفر در سیمای ملی

 • جایگاه فراغت و تفریح در سبک زندگی اهل بیت(ع)

 • نظام اجتماعي و فرهنگي و نحوه تعامل آنها (نشست علمی)

 • جايگاه صله رحم در سبک زندگي اهل بيت (ع)

 • علامه طباطبایی و رویکرد جامعه شناختی به دین(مصاحبه)

 • پایان نامه نویسی وکژتاب های آن(مصاحبه)

 • نقش رسانه ملی در نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف

 • چیستی مساله اجتماعی و شاخص های آن(یادداشت منتشر نشده)

 • روش شناسي ابن خلدون

 • ديپلماسي فرهنگي امريکا و فرانسه
 • ورود کاربران
  آمار بازدید

  • کاربران آنلاین :
  • 2
  • بازید کنندگان :
  • 13759356

  کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دکتر حسین شرف الدین می باشد ، هرگونه برداشت از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.