شبکه انديشمندان قم

  ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی
  کد خبر : 77649

  مشكل تبيين علمي در جامعه شناسي

  مشكل تبيين علمي در جامعه شناسي

  چکیده : تبيين علمي پديده ها به صورت قياسي و استنتاج قضايايي از قضايايي عام تر، يكي از روش هاي بسيار مهم براي كشف فرايندهاي علّي و ارتباط ضروري ميان پديده هاست. تبيين در عين اينكه، خود با بهر گيري و ارجاع به قوانين عام صورت مي پذيرد، از جمله شيوه هاي كشف روابط و نيل به قوانين عام است. تبيين علمي عمدتاً با هدف يافتن پاسخ برخي چرايي ها صورت مي گيرد؛ سؤالاتي كه مطلوب در آنها روشن ساختن اصل و چگونگي ضرورت وقوع حادثه اي، فرايندي يا نظم خاصي در شرايط معين است. به عبارت ديگر، معين كردن شرايط اوليه و زمينه هاي آفاقي و انفسي خاص كه با فرض وجود آنها، تحقق مبين ضرورت و قطعيت مي يابد. به بيان روشني تر، تبيين استدلالي قياسي است كه مقدمات آن از يك يا چند قانون عام آزمون پذيرد و يك يا چند گزاره شخصي و آزمون پذير و حاكي از خارج تأليف يافته و نتيجه آن، كشف رابطه يا نظم خاصي است كه محقق درصدد شناسايي و تبيين آن بر آمده است. مؤلف در اين نوشتار درصدد است تا با ذكر نمونه هاي گويايي، جايگاه تبيين در كشف و توضيح روابط ميان وقايع و پديده هاي اجتماعي را تشريع كند. كليد واژه ها: تبيين، تبيين علمي، تبيين علّي، فرايند علّي، قوانين عام.

  برای مشاهده و دانلود مقاله بر روی فایل PDF زیر کلیک کنید.

  .
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :