شبکه انديشمندان قم

  153رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  1. چرا مصرف لوازم آرایشی در ایران بالا است ؟ 2. آیا معیار زیبایی در کشور ما آرایش است ؟ 3. آیا اجباری بودن حجاب می تواند عاملی برای گرایش بانوان به آرایش باشد؟ 4. آرایش زنان جامعه چه آسیبهای اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد؟ 5. کدام قشر و بیشتر از چه سنی از لوازم آرایش استفاده می کنند؟ 6. راهکارهای مقابله بااین معضل در جامعه چیست؟ 7. فرهنگ سازی چه تاثیری دارد؟ 8. حریم آرایش کردن و میزان آن در دین مبین اسلام چگونه توجیح شده است؟
  اربعین و سبک زندگی 13 آبان 1395 14:45
  چکیده سخنرانی دکتر سید حسین شرف الدین در نشست علمی «اربعین و سبک زندگی» در موسسه امام خمینی ره، 13/8/95
  یکی از کانونهای منازعه پایان ناپذیر در علوم اجتماعی، کیفیت وجود و بر فرض قبول موجودیت دوگانه نحوه ارتباط و تعامل «فرد و جامعه» است که در ادبیات علوم اجتماعی غالبا با مفاهیم دوگانه ای همچون فردگرایی و جمع گرایی، عاملیت و ساختار، کنش و ساختار، سطوح خرد و کلان واقعیت اجتماعی، جبرگرایی و اراده گرایی ازآن یاد می شود. این چالش تاکنون تلاش های نظری و مفهومی در خور توجهی را موجب شده و دیدگاههای متعددی نیز تاکنون در این خصوص ارائه شده است....
  چکیده: این مقاله درصدد تحلیل و نقد نظریه «استفاده و رضامندى» در رسانه است. طبق این نظریه، مخاطبان «میل» و «نیاز» خود را بر رسانه ها تحمیل، و بر روند سیاست گذارى و برنامه سازى آنها تأثیر مى گذارند. بر این اساس، رسانه باید مخاطب محور باشد؛ یعنى در جهت پاسخ گویى به امیال و نیازهاى عینیت یافته مخاطبان عمل کند. به نظر مى رسد که مدعاى اصلى این نظریه، در کل با برخى آموزه هاى دین مبین اسلام در خصوص وظایف و رسالت نهادهاى فرهنگى از جمله رسانه هاى جمعى در تعامل با مخاطبان خود، در تقابل مى باشد. یک رسانه دینى یا داراى مرجعیت الگویى و هنجارى دینى، نمى تواند و نباید در سیاست هاى فرهنگى و برنامه سازى خود، نیازهاى کاذب مخاطبان را با اهداف و اغراض ویژه در کانون توجه قرار دهد. از دید اسلام، تنها ارضاى نیازهاى واقعى است که با رعایت اصول، بالقوه مى تواند در حرکت تعالى جویانه مؤمن در سیر به سمت هدف غایى خلقت، یعنى قرب الهى مؤثر افتد. ازاین رو، یک رسانه مطلوب با معیار دینى، تنها باید ارضا و تأمین نیازهاى واقعى و شناخته شده مخاطبان را وجه همت خویش قرار دهد. کلیدواژه ها: رسانه، نیاز، انگیزه، مخاطب، استفاده و رضامندى، ارضاى کاذب.
  چکیده: فراغت اغلب به دو معنای «زمان فارغ از هر نوع وظایف الزامی» و «مجموعه ای از فعالیت ها و اشتغالات سرگرم کننده، تفریحی و تفننی که در این ظرف زمانی کانون توجه قرار می گیرند»، به کار می رود. «فراغت» در هر دو معنا، به دلیل تنوع ابعاد از زوایای مختلفی مطالعه و بررسی شده یا سزاوار بررسی است. ادیان الهی از جمله اسلام به اقتضای جایگاه ارزشی، ظرفیت های آموزه ای، رسالت و مأموریت، به جنبه های تجویزی، دستوری و هنجاری آن عطف توجه کرده اند. یکی از مجاری فهم مواضع درون متنی اسلام، رجوع به دیدگاه های اندیشمندانی است که در مقام تشریع و تفسیر مواضع دین در نسبت با این مقوله و احکام مربوط سخن گفته اند. این نوشتار درصدد است تا با تتبع در آثار و مکتوبات متفکران مسلمان از حوزه های مختلف، رئوس کلی این مواضع را استخراج و دسته بندی کند. روش این مطالعه در مقام گردآوری اطلاعات، اسنادی و در مقام تحلیل یافته ها، تفهمی، تفسیری و اجتهادی است. کلید واژه ها: فراغت، تفریح، سرگرمی، تفنن، لهو و لعب، کارکرد، کار، اسلام.
  متن زیر ماحصل گفتگوی رسای اندیشه با ایشان است که توسط جناب محمد مهدی زارع و محمد خادم الذاکرین تنظیم و تدوین شده است.
  چکیده سخنرانی در نشست دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآنی، پنجشنبه 18/6/95
  حج و سبک زندگی 29 شهریور 1395 12:29
  خلاصه سخنرانی سیدحسین شرف الدین در نشست علمی «حج در آینه زندگی» پنج شنبه 14/5/95 در سازمان حج و زیارت قم
  «تمدن» در تلقی بیشتر فرهنگ شناسان و تمدن پژوهان، هیئتی تالیفی و نظامی جامع است که همه خرده نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و تکنولوژیکی مشترک میان مجموعه ای از جوامع دارای خویشاوندی معنایی، نمادین و قرابت اقلیمی و جغرافیایی را در بر می گیرد. تمدن تبلور عینی فرهنگ به عنوان مجموعه فرآورده های معنوی، فکری، تجربی و مهارتی مردم یک جامعه در فرآیند حیات اجتماعی شان است که در قالب هزاران مولفه خرد و کلان نمود می یابد. سوال از خاستگاه و عوامل مادی و معنوی موثر در ایجاد، بالندگی، تثبیت و بقای یک هویت تمدنی از برجسته ترین سوال های مطرح در حوزه مطالعات تمدنی است. این نوشتار با الهام از آثار جامعه شناختی، مردم شناختی و فلسفه تاریخی، خاستگاه و دلایل ایجاد و بقای تمدن را به صورت نظری، بررسی و با ارجاع به منابع اسلامی، بنیادهای معنوی موثر در شکل گیری و استمرار تمدن موعود مهدوی را در آینده جهان تحلیل می کند. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی نقش عوامل غیر مادی در رویش و بالندگی تمدن های دارای هویت تاریخی عموما و تمدن آینده اسلامی به صورت خاص است. روش پژوهش در بخش بررسی متون و منابع، اسنادی و در بخش اثبات و تبیین مدعا، تحلیلی، تعلیلی و تبیینی است.
  رویکرد جامعه شناختی به حقوق یا نظام حقوقی به عنوان یک موجودیت اعتباری ومدون، خود را در شکل گیری رشته ای به نام «جامعه شناسی» حقوق متبلور ساخته است(رشته ای که در جامعه ما چندان که باید قدر و اعتبار ندارد). نگاه جامعه شناس به حقوق، نگاهی بیرونی و نگاه حقوق دان بما هو حقوق دان، نگاهی درونی است. وظیفه جامعه شناسی حقوق بررسی تعاملات مختلف جامعه با نظام ها، دکترینها و گفتمانهای حقوقی است/ یا بررسی نحوه تعامل میان نظام حقوقی به عنوان یک نهاد اجتماعی با سایر نهادها(مثل خانواده، آموزش و پرورش، سیاست، اقتصاد، و...)
  • تعداد رکوردها : 153