شبکه انديشمندان قم

  153رکورد در مدت زمان 0.124ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  مقالات ترجمه شده 24 اسفند 1395 11:21
  برای مشاهده و دانلود مطالب بر روی عنوان مقاله کلیک کنید.
  نشست های علمی 24 اسفند 1395 11:18
  برای مشاهده مطالب بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  مصاحبه ها 24 اسفند 1395 11:15
  برای مشاهده و دانلود مطلب بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  مطالب منتشر نشده 24 اسفند 1395 11:12
  برای مشاهده و دانلود مطالب بر روی عنوان مطلب کلیک کنید.
  متن کتاب جامعه شناسی 1؛ سال دوم متوسطه
  «سبک زندگی» بیانگر طهور پارادایم تحلیل نوین در عرصه علوم اجتماعی است. خاستگاه متافوت سبک های زندگی بشر را می توان در باورها، تفکرات، مبانی، پیش فرض ها، نوع نگاه به انسان، هستی، اهداف، اارزش ها و در الگوهای رفتاری بشر جست و جو کرد.
  طبق یافته های انسان شناختی، انسان موجودی است که با سرمایه های بالقوه و قابلیت های مختلف «شدن» پا به عرصه هستی می گذارد و این جامعه و خود او است که باید مشترکاً زمینه شکوفایی تدریجی این استعدادها را فراهم سازد. مطالعات عینی و تجربیات شهودی نیز اثبات کرده است که انسان فعلیت یافته نه محصول طبیعت و وراثت و نه محصول محیط اجتماعی ـ فرهنگی صرف، بلکه بیشتر محصول کنش دوسویه پیچیده و تاثیر و تاثر متقابل و مشترک این دو است....
  «سبک زندگی» یک سازه مفهومی مرکب از دو واژه سبک(style ) و زندگی (life)است که احتمالا به دلیل وضوح مفهوم «زندگی» یعنی وضعیت ها، رویدادها، رفتارها و فرایندهای حیات روزمره، عمده مباحث حول واژه «سبک» متمرکز شده است. .....
  سواد رسانه ای 1 16 بهمن 1395 21:36
  در 1987 جمعی از نخبه گان فرهنگی کانادا متعاقب احساس خطرتهاجم و نفوذ فرهنگ امریکایی از طریق محصولات سینمایی هالیوود و سایر محصولات رسانه ای امریکایی به فرهنگ کشورشان و سایر کشورها حتی برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، مراتب اعتراض خود را باطرح موضوع «سواد رسانه ای» به عنوان یک اقدام فرهنگی موثر در این رویارویی گریزناپذیرمطرح کردند. ....
  سواد رسانه ای 2 16 بهمن 1395 21:31
  رسانه ها جزء عناصری ساختاری جامعه اند، فلسفه وجودی آنها پاسخ دهی به مجموعه ای از نیازهای اطلاعاتی، فرهنگی، تربیتی، تفریحی و تفننی است. نهاد رسانه در قالب سازمانهایی تبلور عینی می یابد. بدیهی است که رسانه به اعتبار حیثیت سازمانی خود فرصت ها و محدودیت هایی دارد که در موضوع سواد رسانه باید مورد نظر واقع شود.
  • تعداد رکوردها : 153